התפיסה האקו הוליסטית

בית הספר אליאנס, בית הספר השש שנתי הותיק ביותר בחיפה, חולם, רואה ומקדם הלכה למעשה בימים אלה ממש את התפיסה האקו-הוליסטית: אדם , חברה וסביבה, תפיסה הצוברת תאוצה רבה ומעודדת עשייה חינוכית מיטבית.

"חשוב לנו להצעיד את תלמידינו ברוח הזמן"- מספרת מנכ"לית בית הספר- גב' מיכל גל- "אנו מבינים כיום , יותר מתמיד, ולא מעט גם בעקבות הקורונה"- ממשיכה גל ואומרת- "כי האדם מקיים מערכת יחסי גומלין בינו לבין החברה, הקהילה, ונעשה כל שביכולתנו למען פיתוח חינוך לקיימות, למנהיגות חברתית בתחום זה, וכל זאת לצד הנושאים שאנו ממשיכים לטפח ביתר שאת- ידע, ערכים ומיומנויות המאה העשרים ואחת במסגרת שאיפתנו המתמדת לחנך את תלמידינו להיות בוגרים אחראים, אזרחים טובים, בעלי זיקה לארצם ולעירם.

 "כי האדם עץ השדה"-חולמת מיכל גל בתארה בהתלהבות בולטת את המתרחש בבית הספר- "אינו רק שורה משירו  של נתן זך. האדם והטבע אחד הם"

בבית הספר הותקנה לאחרונה מערכת הידרופונית, המשתרעת על פני כל קומת הכניסה לבית הספר, ושלוחות שלה תהיינה במוקדים מרכזיים נוספים בבית הספר. מערכת הידרופונית זאת מורכבת ממערכת מים, הניתנים למחזור, שבאמצעותם מושקים הגידולים השונים, ביניהם ירקות, צמחי נוי , צמחי תבלין ועוד.

באמצעות ניטור ממוחשב של ההשקיה ומעקב אחר מערכת הצמיחה של הגידולים, יבצעו התלמידים תהליכי חקר יומיומיים. פעולות אלה תבוצענה במקביל לשיעורים בתחומי דעת שונים, אשר יתמקדו בזיקה הטבעית שנוצרת בין האדם לבין הסביבה החברתית- תרבותית- רגשית, שבתוכה הוא חי.

"חשוב לנו ליצור אכפתיות"- מתארת מיכל גל- "ללמד את התלמידים שלנו, שכל אחד מעימנו ראוי שישתלב, שיקח אחריות על תהליכים , שמתרחשים בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין זולתנו, בה בעת, שמחובתנו המוסרית לדאוג לדורות הבאים"

כתבה בכלבו

כניסה למערכת