יום הזיכרון-תש"ף כולנו ערבים זה לזה

ב- ה' באייר תש"ח, הארבעה עשר במאי 1948, הכריזו חברי מועצת העם על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל – היא מדינת ישראל.    

אחת לשנה ביום הזיכרון הלאומי זוכר עם ישראל כולו, בלב אחד את חובו ומביע את רגשותיו לבניו ובנותיו שמסרו נפשם להשגת עצמאות המדינה ולהבטחת קיומה.

 זהו יום הזיכרון לכל ה נופלים בכל מלחמות ישראל, בפעולות צבאיות נגד האויב ולחיילים שנהרגו במהלך השירות הצבאי .ביום זה אנו זוכרים את ההרוגים בפעולות הטרור, בארץ ובחו"ל. ביום זה אנו זוכרים גם את אלה שנשארו האלמנות-ההורים-האחים-הילדים

להם כל יום הוא זיכרון

קישור לטקס תש"ף 

 

.

כניסה למערכת