תיאטרון

תכנית הלימודים בתיאטרון היא ברמה של 5 יחידות לימוד המחולקות ל 3 יחידות לימודי תיאטרון מעשי ושתי יחידות לימודי תיאטרון עיוני.

הלימודים

במהלך הלימודים, יתנסו התלמידים בלימודי משחק ובעבודת השחקן על עצמו. לימודים אלה נעשים בדרך של אימפרוביזציה, משחקי תיאטרון שונים וכן עבודה עם טקסטים מתוך מחזות. התנסות זו מקנה לתלמיד כלים כ"שחקן", ועוזרת בפיתוח הדמיון, שחרור, יצירתיות, יכולת עמידה בפני קהל, הגברת מודעות ובטחון עצמי, פיתוח האישיות וכו'.

בנוסף, יחשפו התלמידים לצד העיוני של לימודי התיאטרון ובו ילמדו את שפת התיאטרון על מרכיביה השונים (תפאורה, תלבושות, מוסיקה, תאורה וכו'). כמו כן ילמדו התלמידים מחזות מתקופות שונות, סגנונות תיאטרון שונים, וז'אנרים בתיאטרון כגון: קומדיה, טרגדיה, ריאליזם,  אבסורד וכדומה, וכן תיאטרון ישראלי.

צפייה

כחלק מלימודי התיאטרון יצפו התלמידים בהצגות רפרטואריות בשעות הערב. בשיעורים שלאחר הצפייה ננתח ונבין את ההצגות הן מבחינת הנושא והאמירה בהן הן עוסקות, והן מבחינת שפת התיאטרון והז'אנר.

מבחני הבגרות

בדומה למסלול הלימודים מבחני הבגרות מחולקים למבחן מעשי (בשני שלבים) ומבחן עיוני.

  1. בסוף י"א יבחנו התלמידים במבחן מעשי, בהיקף של יחידת לימוד אחת. מבחן זה הינו הופעה בימתית בפני קהל בקטעים מתוך מחזות. במסגרת מבחן זה יופיע תלמיד יחיד במונולוג או זוג תלמידים בדיאלוג.
  2. לקראת סוף י"ב יבחנו התלמידים במבחן מעשי, בהיקף של שתי יחידות לימוד. במבחן זה יעלו התלמידים "מיני הפקה" דהיינו, הצגה מלאה, מקוצרת, על פי מחזה רפרטוארי.
  3. בסוף י"ב יבחנו התלמידים במבחן עיוני בהיקף של שתי יחידות לימוד. במבחן זה יבחנו התלמידים בהבנה וניתוח של החומר התיאורטי הנלמד תוך הסתמכות ומתן דוגמאות מתוך הצגות בהן צפו ומחזות שנלמדו.

לימודי התיאטרון הם חוויה ייחודית, מעצבת ומפתחת, המקנה כלים בהם ישתמש התלמיד כבוגר, גם אם אינו רואה את עתידו על הבמה.

 

כניסה למערכת