פיזיקה

בפתח המאה ה- 21  החינוך המדעי מהווה גורם מרכזי וחשוב בטיפוח ובפיתוח הידע של דור המחר. בהקשר זה , פיזיקה כמקצוע מדעי  עיוני מהווה נידבך הכרחי להתפתחות החשיבה האנליטית של תלמידינו  שוחרי המדע  ובסיס ללימודי המשך  בתחומי המדע  והטכנולוגיה השונים.

הפיזיקה  עוסקת בחקר החומר והאנרגיה  והשפעתם על החלל הסובב אותנו.

המפגש הראשון של תלמידינו  עם מקצוע הפיזיקה  הוא בכתה  ט'  בה נלמדים מושגי יסוד כגון :

מסה, משקל, כוח ,זרם חשמלי, טמפרטורה, גלגולי אנרגיה ועוד .

במסגרת תוכנית הלימודים בהיקף של חמש יחידות לימוד נחשפים התלמידים למגוון נושאים  הכוללים : אופטיקה גיאומטרית, מכאניקה ניוטונית, חשמל ומגנטיות ופיזיקה מודרנית. כמו כן, רוכשים כלים לתיאור, מחקר וניתוח תופעות פיזיקאליות.

לצד הלימודים התיאורטיים ופיתוח חשיבה אנליטית מתנסים התלמידים בעבודה מעשית במעבדות החקר כחלק רב חשיבות בחוויית לימוד המקצוע. במסגרת זו נחשפים התלמידים לשיטת מחקר מתקדמות בתחום המדעים ורוכשים מיומנויות בסיסיות של עבודת חקר במעבדה.

הצלחת  בית ספרינו  בבחינות הבגרות  בפיזיקה  עולה במידה ניכרת מעל לממוצע  הארצי .

תכנית הלימודים בפיסיקה 5 יח'.

מקצוע הפיסיקה הוא מקצוע היררכי שכל שלושת נושאי הלימוד הם נושאי חובה. כדי לא לעוות את המבנה הדיסציפלינרי הוחלט ששניים מנושאי החובה יוערכו הערכה חיצונית ואחד מהן יוערך בהערכה בית ספרית.

נושאי החובה הם "מכניקה", "אלקטרומגנטיות, ו"מעבדה" והם מהווים 70% מתכנית הלימודים. על נושאים אלה התלמידים יבחנו בבחינה החיצונית.

הנושא "קרינה וחומר", המהווה 30% מכלל תכנית הלימודים, ילמד כנושא להערכה פנימית.

תנאי קבלה

ציון שנתי  בפיזיקה של 75 ומעלה בכיתה ט'.

לימודי מתמטיקה בהיקף של 4 ו 5 יחידות לימוד, סקרנות, מוכנות להשקיע והתמדה בלימודים.

 

        

כניסה למערכת