משפט עברי

צדק חברתי ! היחס לחלש! היחס לאחר ולשונה!

נישואין-טוב או רע? ומה עם 'משפחה חדשה'?

איכות הסביבה! הדרת נשים! משמעות כיבוד הורים!

ומה עם החובות של ההורים כלפינו?

האם צריך להיות לי אכפת מהחברה בה אני חי/ה?

מה עושים עם שכן חצוף?

 

בכל אלה ובדילמות רבות נוספות נדון בשיעורי "משפט עברי"

 

התלמידים יתמודדו עם שיטת חשיבה משפטית, יתוודעו להשקפות עולם יהודיות ואוניברסליות, יערכו היכרות עם עולמם של חכמים, וירכשו מיומנויות יסודיות בקריאת מקורות.

מגמת משפט עברי הינה מגמה של 5 יחידות לימוד

 

יחידת מבוא- יחיד וחברה

ציון בית ספרי

היחידה נלמדת בכיתה י'

ציון הבגרות מתבסס על בחינות ומטלות נוספות במהלך השנה.

 

שתי יחידות לימוד בחינת בגרות בכתב

בחינת בגרות חיצונית

שתי היחידות הנלמדות בכיתה י"א נבחרות מידי שנה מבין היחידות-

 דברים שבינו לבינה

הורים וילדים

משפט ויושר

שתי יחידות לימוד- כתיבת עבודה ובחינה בעל פה בהנחיה צמודה של המורה.

ציון בית ספרי

היחידה נלמדת בכיתה י"ב

      

כניסה למערכת