מדעי המחשב

מטרה : לימוד מושגי יסוד של מדעי המחשב. מטרת הלימוד  אינה הכשרה מקצועית ואף לא הקניית מיומנויות טכנולוגיות, כגון לימוד שפת תכנות על בוריה.

שפת C# נבחרה כסביבת העבודה להמחשת העקרונות העיוניים.

דרישות קדם: מיומנות בסיסית בעבודה עם מחשב.

דרישות קבלה למגמה:

מתמטיקה 4-5 יח"ל ציון מעל 80.

לימוד ברמה מוגברת -5 יח"ל לבגרות, מחולקת ע"פ שלוש שנות לימוד:

בכיתה י"   – יסודות מדעי המחשב 1 .

 בכיתה י"א – יסודות מדעי המחשב 2 ,

        הערכה חלופית המהווה 30% מציון הבגרות במקצוע , בנושא המשתנה מעת לעת בהתאם

       להחלטת  צוות מורי מדעי המחשב בביה"ס.

בכיתה י"ב – מבני נתונים,  מודלים חישוביים  –  בסוף שנה יוגשו התלמידים לבחינת בגרות עיונית  על הנושאים אותה למדו החל בכיתה י' ומהווים 70% מציון הבגרות במקצוע.

 

כניסה למערכת