כלכלה ומנהל עסקים

בבית ספרנו תוכנית לימודית ייחודית בכלכלה ובמנהל עסקים שמטרתה להקנות את בסיסי הידע ואת הכלים שיסעו לבוגרים  לפתח תחום דעת זה להשתלב במערכות ארגוניות וכלכליות. כמו כן, להתוות אבני דרך שיובילו לשאיפה למצוינות ולמימוש עצמי.

מטרותיה העיקריות של תוכנית הלימודים:

  • הקניית בסיסי הידע בתחומי הכלכלה והמנהל.
  • הכרת והבנת תיאוריות כלכליות וניהוליות.
  • הקניית כלים לניתוח תהליכים בתחום הכלכלה והמנהל המייחדים את מדינת ישראל וכן תהליכים

     אוניברסאליים בעולם העסקי.

  • פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית בניתוח ובפתרון בעיות תוך שימוש במקורות

      מידע מגוונים כדוגמת עיתונות כלכלית, אתרי אינטרנט רלוונטיים ועוד.

  • הקנית כלים ויישומם בתחום קבלת החלטות.

תוכנית הלימודים בכלכלה כוללת את הנושאים הבאים:

תופעת המחסור ועקומת התמורה, ביקוש והיצע, עקומת תצרוכת וחיסכון, הממשלה ותקציב הממשלה, הבנקים ושוק הכסף, מסחר בינלאומי, מודל קיינס ועוד.

תוכנית הלימודים במנהל עסקים כוללת את הנושאים הבאים:

ניהול והנעת עובדים, ניהול השיווק, חשבונאות פיננסית, מימון וניתוח כדאיות השקעות, שוק ההון ועוד.

יחד עם הלימודים העיוניים מתנסים התלמידים במגוון פעילויות. ביניהן, התנסות פעילה במשחק עסקים ממוחשב שעיקרו ניהול חברה הנסחרת בבורסה. בכך מיישמים התלמידים את הנלמד, תוך התמודדות חווייתית ומאתגרת עם מצבים מעולם העסקים האמיתי בתנאי אי וודאות.

כמו כן, במסגרת הלימודים מתוכננים סיורים לבורסה לניירות ערך, לחברות  ומפעלים על מנת ללמוד מקרוב כיצד מיושמות בפועל  התיאוריות הנלמדות בכיתה.  בנוסף, מתוכננים מפגשים עם יזמים, אנשי כספים ומנהל, אנשי שיווק ופרסום להרחבת והעשרת הידע הנלמד בכיתה.

 

הרכב הלימודים  ברמה של 5  יחידות לימוד כולל את המרכיבים  הבאים:

בחינת בגרות בכלכלה בכיתה  י"א בהיקף של שתי יחידות לימוד.

בחינת בגרות במנהל עסקים בכיתה  י"ב בהיקף של שתי יחידות לימוד.

משחק עסקים בכיתה י"ב  וכתיבת עבודה בהיקף של  יחידת לימוד אחת.

דרישות קבלה:

לימודי מתמטיקה ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד.     

 

אז בואו ליצור את  הבסיס למחר שלכם כי…

                " הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו "

                          פיטר פ. דרוקר מאבות הניהול המודרני

 

 

כניסה למערכת