כיתות מצרף

תכנית מִצְרָף, יוזמה מבית מרכז כדר

תכנית מצרף היא תכנית ייחודית בעלת ניסיון של 20 שנה עם הצלחות מוכחות בבתי הספר. מטרתה של התכנית ליצור הזדמנויות ללמידה משמעותית לתלמידי בית הספר, לצמצם פערים בחינוך ולתת הזדמנות שווה לכלל התלמידים בפרפריה ובמרכז.

התכנית עונה על שלושה צרכים הנראים בשטח:

  • מענה לקושי הנראה בבתי הספר בהטמעת תהליכי למידה חדשניים כתרבות בית ספרית ולא כאיי חדשנות וכפרויקט חולף.
  • ניצול הכוחות החזקים בכל בית ספר להובלת השינוי בהתאם לצרכים הייחודיים לבית הספר.
  • התאמת תהליכי הלמידה לשונות הקיימת בין התלמידים לגילם ולעידן הנוכחי.

עקרונות

העקרונות על פיהם התכנית פועלת, מבוססים על ניסיון רב שנים בהנחיית תהליכי שינוי פדגוגים וארגוניים בבתי הספר. 

ארבעת העקרונות המרכזיים הם:

  • בחירה המספקת תחושה של שותפות ומעלה את המוטיבציה הפנימית לעשייה ולמידה.
  • יצירתיות כדרך לפתרון בעיות, על מנת ליישם את הרעיונות הפדגוגים במשאבים הקיימים.
  • ארגון סביבת הלמידה כך שיסייע ויתמוך במימוש הרעיונות הפדגוגים אותם רוצים ליישם.
  • התמקדות וזיהוי הליבה, כך שתתאפשר למידת חקר הדורשת יותר זמן והעמקה.

 

כניסה למערכת