כימיה

כימיה הינו מקצוע העוסק בתורת החומרים: זיהוי חומרים, פירוק חומרים ויצירת חומרים חדשים.

כימיה נלמדת בתיכון בכיתות י'- י"ב.

הלימודים משולבים בפעילויות במעבדה, סרטונים, מצגות ומחשבים.

הלימודים מתחלקים לשניים:

בחינה חיצונית- 70% ובחינה פנימית ועבודות חלופיות- 30%.

נושאי הלימוד:

לבחינה החיצונית-: מצבי צבירה, מיון חומרים, שפת הכימאים, מבנה האטום ומערכה מחזורית, קשרים כימיים, סוגי חומרים, סטכיומטריה, תמיסות, חימצון חיזור, חומצות ובסיסים, אבות המזון, שומנים, אנרגיה כימית, מעבדת חקר חלק ב' (לכיתות י"א- י"ב).

לבחינה הפנימית: סוכרים, שווי משקל, אנטרופיה ומעבדת חקר חלק א' (לכיתות י'- י"א).

דרישות קבלה למגמה:

מתמטיקה 4-5 יח"ל.

כניסה למערכת