"חושבים חיובי" IBM

תכנית משותפת לעריית חיפה ומהנדסים נבחרים מהחברות המובילות במשק. בית ספרנו הוצמד לחברת ההיי-טק, I.B.M , הממוקם באוניברסיטת חיפה. יש רכזת לתוכנית מטעם בית הספר.

 מטרות התוכנית:

Øשיפור הידע במתמטיקה תוך שיפור הישגי התלמיד.

Øהקניית הרגליי למידה נכונים.

Øהקניית מסגרת מלווה, מעצימה ותומכת.

Øמימוש פוטנציאל לימודי והגברת המוטיבציה להצלחה.

Øהעצמת האמונה להגיע להישגים.

Øחשיפה לתעשיית המחשוב וההי-טק.

התוכנית כוללת:

oהסעות מאורגנות מבית הספר וחזרה.

oהוראה פרטנית ע"י מהנדסים.

oליווי פדגוגי ע"י מורי בית הספר.

oמפגשי העשרה וטיולים ייחודיים לתלמידי הפרויקט.

כניסה למערכת