הסטוריה

לימודי הבחירה בהיסטוריה מאפשרים לתלמיד היכרות עם עולמות חדשים, העמקה בנושאי הלימוד וחשיפה לכלי העבודה של ההיסטוריון. התלמיד נדרש להעמיק ולהרחיב בנושא הנלמד, פיתוח חשיבה ביקורתית ולימוד כלים לחשיבה היסטורית.

לימודי הבחירה  משלימים את לימודי החובה (שאותם לומדים בכיתת האם בהיקף של 2 יחידות לימוד), לחמש יחידות לימוד. סיום בהצלחה של כל יחידות הלימוד, מקנה בונוס באוניברסיטאות.

 

מבנה לימודי ההגבר היסטוריה:

לימוד שני נושאי עומק (שתי יחידות לימוד) ובחינה חיצונית בתום כיתה י"ב. בשנת תשע"ט לומדים את תולדות ארצות הברית ותולדות קהילת קרקוב. נבחנים בבחינת בגרות אחת בסוף כיתה י"ב.

השתתפות בסדנא וכתיבת עבודת חקר, הערכה חלופית (יחידת לימוד אחת ).

השנה נבחר על יד התלמידים הנושא:  "דמויות מופת בהיסטוריה הישראלית" . הגשה בסוף כיתה י"א.

בשנת תש"פ  הלימודים יהיו מורכבים משני חלקים:

א. סדנת לימודים שתעסוק במיומנות החקר הנדרשות: בחירת נושא, שאילת שאלות, ניסוח שאלת חקר, איתור והערכת מקורות מידע שונים, תכנון מהלך המחקר, ניתוח מקורות היסטוריים ומאמרים אקדמיים, שילוב מקורות וכתיבה עצמאית, הסקת מסקנות, ארגון והצגת ידע ודיבור בפני קהל. במהלך לימודי הסדנא נעסוק בהגדרת נושא הסדנה, תכני הלימוד, מיומנויות החקר ושילובן בהגשת מטלות המהוות שלבים בכתיבת העבודה, לוח זמנים להוראת תכני הסדנה והגשת המטלות.

ב. עבודת החקר: תוצר הסדנה הוא עבודת חקר שכתב התלמיד באופן עצמאי בהנחיית המורה..

הערכת הישגי התלמיד: ציון היחידה יורכב מציון על הסדנה ( השתתפות והגשות) וציון עבודת החקר שיכתוב התלמיד.

למה כדאי לבחור בהיסטוריה?

  • הנושאים הם אקטואליים ועוסקים בשאלת הזהות של העם היהודי וזכותו של העם היהודי למדינה בישראל.
  • הלימודים משולבים בסרטים, מצגות, סיורים ההופכים את ההיסטוריה לרלבנטית.
  • התלמידים יבחנו בבחינה אחת בלבד.
  • התלמידים יכתבו עבודה יצירתית ויזכו לציון של יחידת לימוד לבגרות.
  • חשוב! לימודי המוגבר בהיסטוריה יילמדו ברמת 3 יחידות לימוד כהשלמה ללימודי החובה בהיסטוריה, הנלמדים ברמת 2 יח"ל.

כניסה למערכת