מדעי החברה :סוציולוגיה ופסיכולוגיה

מדעי החברה הינו מקצוע בחירה המשלב לימודי סוציולוגיה ופסיכולוגיה בהיקף של חמש יחידות לימוד.

לימודי סוציולוגיה בהיקף של 2 יח"ל

לימודי פסיכולוגיה בהיקף של 2 יח"ל

כתיבת עבודת חקר בהיקף יחידת לימוד אחת במהלך כיתה י"ב להשלמת 5 יח"ל במדעי החברה.

מבנה  הלמידה וההערכה במדעי החברה:

  1. תלמיד הבוחר ללמוד מדעי החברה יבחן בתחום דעת אחד במבחן בגרות חיצוני. תחום הדעת השני ועבודת החקר

    יהיו להערכה בית  ספרית מגוונת.

  1. בתחום הדעת שנבחר להערכה חיצונית נקבעו ליבה משותפת של ידע ומיומנויות שעליה יתקיים מבחן הבגרות

   ופרקי בחירה והעמקה  להערכה בית ספרית מגוונת.

  1. המקצוע שנבחר להיבחנות פנימית ילמד בדרכי למידה והערכה מגוונות בהתאם למסמכי תוכנית הלימודים .

סוציולוגיה

 גורלו של אדם אינו  נתון אך ורק ביד המקרה, האדם אינו מנותק מן הסובב אותו, ומחשבותיו ומעשיו אינם נקבעים

אך ורק על ידי מה שמכונה בפי הפילוסופים "רצון חופשי". נהפוך הוא, כל אחד מאתנו מקבל מדי יום החלטות

חשובות במישור האישי, אך הוא מחליט זאת במסגרת הזירה הרחבה יותר המכונה "חברה"- המשפחה, בית הספר,

הקהילה  או העולם הגדול.

התבונה הסוציולוגית היא ביסודה הכרה בכך שהעולם החברתי מכוון את מעשינו והכרעותינו כשם שחילופי העונות

משפיעים על האופן שבו אנחנו מתלבשים או מבלים. ומאחר שהסוציולוגים יודעים רבות על דרכי פעולתה של

החברה, הם יכולים לנתח ולנבא במידה לא מבוטלת של דיוק כיצד נתנהג בעתיד.  (משוניס, ג "הפרספקטיבה

הסוציולוגית " בתוך סוציולוגיה האוניברסיטה הפתוחה 1999)

תוכנית הלימודים בסוציולוגיה עוסקת בקשר שבין האדם והחברה הסובבת אותו.

שתי היחידות הנלמדות עוסקות בתרבות בה אנו חיים, המשפחה בעבר לעומת המשפחה הפוסט-מודרנית, השפעת

הסביבה על עיצוב אישיותו וחייו של האדם לאורך חייו וכן הקבוצה החברתית כמרכיב חשוב  בחיי הפרט והחברה.

במסגרת הלימודים נחשפים התלמידים למגוון תיאוריות חברתיות ורוכשים כלים מדעיים המאפשרים לתאר

ולחקור תופעות חברתיות.

נושאי הלימוד קשורים לאקטואליה ולחייו של התלמיד. השעורים בכתה מתבצעים בצורה חווייתית. 

פסיכולוגיה

כיצד נוצרות דעות קדומות?

כיצד אנו משפיעים על הסביבה וכיצד היא משפיעה עלינו?

מה גורם לנו להימשך אל אנשים מסוימים?

איך אנו חושבים? לומדים? זוכרים? תופסים?

מה משפיע על הנפש שלנו?

מיהן הדמויות החשובות המשפיעות על התינוק במהלך התפתחותו?

מה משפיע על עיצוב האישיות?

האם האישיות משתנה עם השנים?

מהם מצבי לחץ וכיצד ניתן להתמודד איתם?

הפסיכולוגיה כתחום מחקר עוסקת בחקר נפש והתנהגות האדם ומתמקדת במנגנונים ובתהליכים של למידה, זכירה, תפיסה, מוטיבציה התפתחות ועוד.

מטרותיה העיקריות של תכנית הלימודים:

  • רכישת ידע תיאורטי רחב ומגוון מתחומי הדעת של הפסיכולוגיה.
  • פיתוח סקרנות ביחס למורכבות ההתנהגות האנושית הגלויה והסמויה.
  • פיתוח חשיבה מדעית.
  • פיתוח היכולת לקשר בין הרמה התיאורטית- מחקרית לבין אירועים בחיי האדם והחברה.
  • פיתוח מיומנויות כגון- התנסות בכתיבת מערכי מחקר (הצבת השערות, הגדרת משתנים ובחירת כלי מחקר ואוכלוסיית המחקר), קריאת טקסטים בפסיכולוגיה והבנתם ועוד.

כחלק מתהליך הלמידה, ננסה לפתח מודעות למורכבות ההתנהגות האנושית, ולמבנים אישיותיים המשפיעים על התנהגותנו כמו דימוי עצמי ומסוגלות עצמית. ניישם ערכים של קבלה, כבוד, וסובלנות לאחר באמצעות ניתוח תגובות למצבים מגוונים. ננסה לפתח הבנה ומודעות לאופן תפיסתנו את עצמנו ואת האחרים.

את הלמידה בכיתה נשלב בלמידה חווייתית מתוך התנסות המובילה להמשגה משמעותית.

 

 

    
  
   
 
כניסה למערכת