הנדסת תוכנה

 מורכבת מלימוד 5 יח"ל  מדעי המחשב + 5 יח"ל  פרויקט אישי 

(בתעודת הבגרות מופיעים שני ציונים נפרדים). הכנת פרויקט אישי בטכנולוגית asp.net שעליו נבחנים בבחינת בגרות חיצונית (בוחן המגיע לבחון את התלמידים על הפרויקט)  המהווה 5 יח"ל.

דרישות קבלה למגמה:

מתמטיקה 5 יח"ל.

ציון 95 ומעלה בהערכה חלופית בה יבחנו בסוף כיתה י'.

 

לימוד 5 יח"ל הראשונות לפי התוכנית של מדעי המחשב .

 

בכיתה י'   – יסודות מדעי המחשב ו הערכה חלופית המהווה 30% מציון הבגרות במקצוע , בנושא המשתנה מעת לעת

בהתאם  להחלטת   צוות מורי מדעי המחשב בביה"ס. בשנת הלימודים תשע"ח ילמד: "תכנות  בסביבת אינטרנט".

 בכיתה י"א – מבני נתונים,  תכנות מונחה עצמים   –  בסוף שנה יוגשו התלמידים לבחינת בגרות עיונית  על

הנושאים אותה למדו החל בכיתה י' ומהווים 70% מציון הבגרות במקצוע.

תחילת לימוד נושאי הנדסת תוכנה- SQL, ASP, ADO.net

בכיתה י"ב –  web services, xml עבודה על פרויקט אישי. בסוף השנה ייגשו לבחינת בגרות חיצונית המהווה 5

יח"ל וייבחנו על הפרויקט שבנו במהלך  כיתה י"ב.

 

תכני נושאי הלימוד הנוספים

 תכנות מונחה עצמים OOP

 ספר הלימוד: סיכומים אנה גולדין-שהם (לא קיים ספר בתמ"ע בסי שארפ)

 מטרת היחידה: חשיפת התלמידים הלומדים מדעי המחשב באופן מוגבר, לגישה המודרנית בתחום עיצוב תוכנה  ותכנות: "תכנות מונחה עצמים".

הקניית ידע מקיף בתכנות בגישה החדשה: הכרת העקרונות והמנגנונים העיקריים: מחלקות,

העמסה, הגדרה מחדש, המרות.

פיתוח יכולת החשיבה המופשטת בעזרת הרעיונות המתקדמים של הגישה: ירושה, פולימורפיזם

וממשקים.

 

היחידה מחולקת לחמישה נושאים:

  • מחלקה ועצם
  • ירושה
  • פולימורפיזם
  • מחלקה אבסטרקטית
  • ממשק interface

פרקי הלימוד

פירוט התכנים

 

מחלקה ועצם

מהו עצם, תכונה, שיטה, פעולה בונה, העמסה, קשרים בין עצמים, עצמים מורכבים, copy constructor

ירושה/פולימורפיזם

מחלקת אב-בן, הרחבת הרשאות: protected,דריסה באמצעות הגדרה פעולה כוירטואלית ודריסה של הפעולה במחלקת הבן virtual-override. ירושמה ממחלקת האב Object

פולימורפיזם – רב צורניות: היתרון, העוצמה של הרעיון והשימוש בו זימון פולימורפי של שיטות, המרה למעלה (upcasting), המרה למטה (downcasting)

is-as ההבדלים ביניהם.

מחלקה אבסטרקטית

מהי מחלקה אבסטרקטית, למה צריך מחלקה אבסטרקטית

תכנון נכון בעזרת מחלקה אבסטרקטית.

ממשקים

מהו ממשק, חובות וזכויות המחלקות המממשות. ירושה בין ממשקים. מימוש מרובה של ממשקים.  ממשקים בשירות הפולימורפיזם

הנדסת תוכנה- נושאי הלימוד בכיתה י"א

SQL

מסדי נתונים, טבלאות, מידול טבלאות, שאילתות, שאלתות inner join

פקדי ASP

dropdownlist, listbox, cjeckboxlist, fileupload, calender

פקדי  מידע ASP

listview, gridview, datalist

master page

placeholder

מודל3 השכבות

הפרדה בין שכבת הui לבסיס הנתונים לסי שארפ

טיפול בחריגים

try catch finally

בניית פרויקט מלווה לאורך כל השנה

 

הנדסת תוכנה- נושאי לימוד בכיתה י"ב

WEB SERVICES

בניית שרות רשת כפרויקט נפרד. התלמיד יילמד לבנות שרות שירוץ ברשת, יידע לצרוך אותה בפרויקט שלו

XML

שאילתות

בניית פרויקט אישי  לאורך כל השנה

 

 

 

 

 
כניסה למערכת