ביולוגיה

בראשית האלף השלישי, נמצאת הביולוגיה בחזית המדע והיא נוגעת בכל פן של חיינו. פריצות הדרך הגדולות ביותר במדע במחצית השנייה של המאה ה -20 היו בביולוגיה והן מלוות ביישומים טכנולוגיים של הביולוגיה ברפואה בחקלאות ובתעשייה. אך גם סכנות גדולות ביותר מאיימות כיום על העולם הביולוגי – החל בפגיעה במגוון המינים הביולוגי וכלה בברכה ובאימה המלווים את פענוח הגנום האנושי, יכולת השיבוט, והאפשרויות החדשות של התערבות האדם בטבע. כל אלה מחייבים לימוד מעמיק והיכרות עם מגוון הנושאים, בצד טיפוח חשיבה ביקורתית והעמקה בשאלות אתיות וחברתיות המהוות כיום חלק בלתי נפרד מדיון מעמיק בשאלות מדעיות.

תלמידי י' – י"א

נושאי ליבה ונושא הרחבה אשר ילמדו בשילוב  התנסות מעשית במעבדה, תוך הדגשת מיומנויות חשיבה וחקר. כל אלה מהווים 70% מתכנית הלימודים ויוערכו בהערכה חיצונית.

מרכיב נוסף הוא מרכיב בחירה בדגש חקר (ביוחקר), המהווה 30% מתכנית הלימודים,  ויוערך בהערכה בית ספרית.

הם כוללים את נושאי הליבה (חובה) ומהווים את תשתית הידע להבנת כל המרכיבים של תכנית הלימודים.

כל אחד מנושאי הליבה מייצג רמת ארגון שונה:

  • מבוא לביולוגיה של האדם – מייצג את רמת יצור השלם.
  • התא, מבנה ופעילות – מייצג את הרמה התאית של יצורים.
  • אקולוגיה – מייצג את רמת הארגון של המערכת האקולוגית.

תלמידי י"ב

נלמד פרק בחירה אחד מתוך מגוון  הנושאים הבאים:

  • בקר והנדסה גנטית.
  • השוואת מערכות ביצורים שונים.
  • מיקרוביולוגיה.
  • נושא מחקרי בנוסף התלמידים ימשיכו בשיעורי מעבדה.

 

  • קריאת מאמרים מדעיים וניתוחם.
  • ניתוח נתונים כמותיים.

כיצד מורכב ציון הבגרות:       

55% בחינת בגרות

30% ביוחקר

15% בחינת מעבדה

דרישות קבלה למגמה:

✔       מתמטיקה 4-5 יח"ל.

✔       תלמידים הלומדים 3 יח"ל  מתמטיקה – ציון של לפחות 80

         במקצועות הכימיה-ביולוגיה בכיתה ט'.

 

כניסה למערכת