תנאי קבלה לכיתת מת"ת- מנהיגות, תקשוב, תקשורת.

המייחד את כיתת מת"ת 

 • לימוד תחום מדעי המחשב, בהדגשה על שפות תכנות.
 • הקניית מיומנויות תואמות המאה העשרים ואחת.
 • דגש מיוחד על מתמטיקה, אנגלית ומדעים מדוייקים.
 • תלמידים הנכונים להשתלב בעשייה למען הכלל במועצת התלמידים ובתוכניות המנהיגות הבית ספריות והעירוניות.

תקופת הרישום 

ביום ראשון הקרוב, 29/03/20, יפתח הרישום לכיתות ז' לשנה"ל תשפ"א.

הרישום יסתיים בתאריך: 06/04/20.

תנאי הקבלה 

 • ממוצע ציונים 90 ומעלה.
 • ציון טוב מאוד ומעלה בהתנהגות.
 •  פעילים במועצת התלמידים, בתוכניות מנהיגות ונכונים להשתלב בעשייה למען הכלל.
 •  מתעניינים בתחום המחשבים וההייטק.

הכיתה מיועדת לתלמידים סקרנים, הנכונים להעמיק בתחומי הדעת השונים ולשלב מיומנויות רב תחומיות בתהליכי הלמידה.

תהליך הרישום 

 1. יש לסרוק או לצלם בפלאפון  את תעודת סיום מחצית ראשונה של שנת הלימודים הנוכחית.
 2. את קובץ יש לשלוח לכתובת דוא"ל הבאה:  [email protected]

כתובת דוא"ל נוספת לשליחת המסמכים :

[email protected] 

שלב הבדיקה

ה הבית ספרית 

 • נתוני התלמיד שהתקבלו ייבדקו ביחס לתנאי הקבלה.
 • תלמיד שנתוניו יעמדו בתנאי הקבלה, יקבל במייל חוזר טופס אישור מוסד הלימודים על עמידה בתנאי הקבלה לכיתה על אזורית.
 • שמות התלמידים, אשר תאמו את תנאי הקבלה, יועברו לעיריית חיפה.

 שלב ההגרלה  לתלמידים מחוץ לאזור הרישום שלנו 

 לכל כיתה על- אזורית יוכלו להתקבל 18 תלמידים מחוץ לאזור הרישום של בית הספר, לפיכך- היה  ומספר התלמידים שיעמדו בקריטריונים לקבלה לכיתת מת"ת שלנו יהיה גבוה ממספר זה, תתקיים בעיריית חיפה הגרלה בין המועמדים.

התלמידים, אשר עלו בהגרלה, ברכות- התקבלתם לכיתת מת"ת.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות