כיתות כתו"ם

תכנית מחשב כתו"ם

תכנית מחשב כתו"ם(מחשב לכל כיתה, תלמיד ומורה) הינה אחת מ- 70 תכניות שיזם מכון דוידסון לחינוך מדעי. התכנית מבוססת הוראה-למידה בסביבת 1:1, ופועלת בכל תחומי הדעת, בהתאמה לתוכנית הלימודים בביה"ס.

בסביבה לימודית זו, המחשב הנייד האישי זמין לתלמידים לצורכי לימוד ולמורה כאמצעי עזר מתקדם  להוראה, הדרכה והנחיה. התוכנית מזמנת סביבה לימודית עשירה ופתוחה המשלבת טכנולוגיות דיגיטליות מתקדמות ומקדמת למידה עצמאית ושיתופית ברמות חשיבה גבוהות, בשיטות הוראה מתקדמות באמצעות שילוב מחשב נייד בכיתה (1:1) עם דגש על מיומנויות המאה ה-21.

התוכנית מהווה גוף ייחודי בתפישה הפדגוגית אותה הוא מוביל ובמסלול ההכשרה המקצועית שמלווה את המורים בבתי הספר. לכתו"ם תפישה פדגוגית חדשנית ייחודית, לפיה לומד המורה המלמד בכיתת 1:1 לפתח יחידות לימוד הכוללות מרכיבים מתוקשבים בהתאמה מלאה למטרות השיעור, לאוכלוסיית היעד ולתחום  הדעת אותו הוא מלמד. פעילויות אלו מאפשרות לכ"א מהתלמידים להיות פעיל ושותף בתהליך הלמידה ומזמנות באמצעות המרכיבים המשולבים בהם, שימוש במיומנויות חשיבה מסדר גבוה (כגון חשיבה ביקורתית, חקר וכו').

מטרות התכנית

מטרת-על של התכנית היא לקדם שיטות הוראה ויכולות למידה עדכניות ומתקדמות, מרמות חשיבה גבוהות, באמצעות שילוב מחשב נייד בתהליכי ההוראה והלמידה מבוססי יחס של 1:1, מחשב לכל תלמיד ולכל מורה.

תלמידים

לזמן סביבה לימודית עשירה ופתוחה, המשלבת טכנולוגיות דיגיטליות מתקדמות, ומקדמת למידה עצמאית ושיתופית העושה שימוש ברמות חשיבה גבוהות

להקנות מיומנויות מתקדמות מבוססות ICT (Information, Communication, Technology),  בדגש על מיומנויות ה- 21, תוך שמירה על חוקי  אתיקה ומוסר ברשת.

לסייע במתן מענה לשונות בין תלמידים ולסגנונות למידה שונים.

כניסה למערכת