"מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות – במחשבה ובמעשה – ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית"

– אלברט אינשטיין

 רציונל:

 התוכנית הבית-ספרית תבטא את האני המאמין החינוכי והיעדים של בית הספר, ותתייחס לצרכים ולמשאבים של בית הספר בראייה שש שנתית  ובין-תחומית. התוכנית תסייע לתלמיד לברר את זהותו האישית ואת זיקתו למעגלי השייכות השונים, תוך הכוונה לנקיטת עמדה למעורבות פעילות חברתית-קהילתית ואזרחית.   

         

מטרות התוכנית

 1. לעורר את מודעות התלמיד ורגישותו לצורכי החברה הסובבת, לפתח אכפתיות ונכונות לעזרה הדדית.
 2. לפתח יכולות וכשירויות חברתיות של התלמיד לקידום תהליכי הסתגלות מושכלים,להגברת תחושת שייכות, מעורבות ואחריות לקבוצה ולקהילה בה הוא חי.

 

 1. לסייע לתלמיד לגבש לעצמו סולם ערכים שיאפשר לו לקבל הכרעות במגוון מצבי חיים ויתרום לצמיחתו החברתית-מוסרית.

 

 1. לקדם הפנמת ערכים ונורמות ההולמים אורח חיים בחברה דמוקרטית, ולהכשיר לאזרחות פעילה בבית הספר, בקהילה ובחברה.
 2. לעודד יוזמה, התנדבות ותרומה לקהילה, ולחנך לנטילת אחריות במילוי משימות ותפקידים חברתיים.
 3. לחנך לסולידריות ולצדק חברתי המושתתים על כבוד האדם ועל מימוש זכויותיו .
 4. לטפח זהות יהודית תרבותית המושתתת על פלורליזם תרבותי
 5. לחזק את ההזדהות עם ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית – דמוקרטית, להיות שותף בעיצוב אופייה ואורח החיים בה ולתרום לשגשוגה.

 אבני היסוד של החינוך החברתי:

בחרנו למקד את יעדיו ופעולותיו של החינוך החברתי בבית הספר באמצעות הנושאים והתכנים הבאים:

א. מחויבות למדינת ישראל

ב. חינוך לאורח חיים דמוקרטי

ג. טיפוח תרבות וזהות יהודית וישראלית

ד. סולידאריות ואחריות חברתית

ה. קהילתיות

ו. כשירות חברתית וכישורי חיים.

 אבני יסוד אלה עולות בקנה אחד עם הנחות היסוד של ליבת התרבות הבית ספרית ועם מטרותיה.

א. מחויבות למדינת ישראל

חינוך למחויבות למדינת ישראל, לשמור על קיומה ובטחונה של המדינה ולתרום לשגשוגה, תוך מעורבות בנעשה בה, אקטואליה, חיזוק תחושת שותפות ושייכות לעם ולמדינה חיזוק המורשת וידיעת הארץ.

ב. חינוך לאורך חיים דמוקרטי

החינוך לאורך חיים דמוקרטי מושתת על מגילת העצמאות ועל מטרות החינוך הממלכתי כפי שנוסחו בכנסת, המדגישות את היות מדינת ישראל מדינה יהודית דמוקרטית.

אנו בוחרים להשפיע על עיצובן והטמעתן של נורמות, המושתתות על ערכים דמוקרטיים כגון: שוויון זכויות וחובות, קבלת החלטות הרוב תוך התחשבות בצרכי המיעוט, סובלנות לאחר ולשונה, שיח תרבותי במצבי מחלוקת.

פעילויות ותוכניות החינוך החברתי מכוונות ליצור בבית הספר קהילה חברתית המתנסה הלכה למעשה באורח חיים דמוקרטי, הכולל יצירת מסגרות חברתיות, כגון מועצת תלמידים.

 ג. טיפוח תרבות וזהות יהודית וישראלית

החברה הישראלית הינה חברה הנשענת על מורשת תרבותית יהודית רבת שנים והינה חברה חדשה הבונה עצמה במסגרת ריבונית לאומית. כדי להגיע ליציבות וליצירת מרקם משותף עלינו להגן על זכויות האזרח ולתת ביטוי לתרבותו הייחודית. יחד עם זאת עלינו לחזק את התרבות האזרחית כיסוד משותף, הסביבה התרבותית, במעגלים הולכים ומתרחבים מהווים גורם משמעותי בבניית זהותו האישית של המתבגר, לכן יש חשיבות לפעילות שתסייע לתלמיד להכיר את תרבותו, להיחשף לגווניה ולהתוודע לתרבויות אחרות תוך מתן כבוד ולגיטימציה לשונות, פיתוח סובלנות ויכולת לחיות זה לצד זה.

בית הספר יחזק את התרבות הישראלית על ידי הבלטת המשותף: ציון חגי ומועדי ישראל, אורח חיים המבוסס על ערכים של כבוד לאדם, הזדהות עם סמלים ואירועים, המשקפים הוויה משותפת והיכרות עם נופי הארץ.

ד. סולידאריות ואחריות חברתית

החינוך החברתי בבית הספר מכוון ליצירת אקלים ואורח חיים המחדדים את הערנות לתחושת חיים בחברת השווים, מחנכים למעורבות תוך דיון באקטואליה על בסיס ערכי. במישור המעשי ניתן ביטוי לסולידריות חברתית לאומית בפרויקטים כגון: מחויבות אישית –שירות לזולת, נכונות ומוכנות לשרת בצה"ל.

ה. קהילתיות
למסגרת בית הספר יש חשיבות מרכזית ביצירת תחושת קהילתיות כאורח חיים. בכוונתנו ליצור זיקה ותחושת שייכות של בני הנוער לבית הספר, חיזוק מסגרות הכיתה, שכבת הגיל ומועצת התלמידים.

נדגיש יסודות של:

 • גיבוש חברתי ועזרה הדדית
 • יצירת מנהיגות וחינוך למעורבות כלפי כל קהילת בית הספר והקהילה הרחבה יותר, שמחוץ לכותלי ביה"ס. נעודד להתנדבות ומוכנות לתרום למען הקהילה במטרה לפתח תרבות קהילתית ערכית.
 • פתיחות כלפי השונה, המנותק והחריג, המבוגר והמתבגר תוך דגש על זכויות הפרט וכבוד האדם.

ו. כשירות חברתית וכישורי חיים

פיתוח מיומנויות חברתיות  על ידי התנסות ( סדנאית ) על מנת להכשיר את התלמיד לכשירות חברתית, התמודדות עם תהליכים לפתרון בעיות, חיזוקו של הפרט מושג באמצעות טיפוח אסרטיביות והתנסות בתהליך של קבלת החלטות ברמה האישית והקבוצתית.

הפנמת כישורי חיים ותכניות מניעה (עישון, אלכוהול, סמים,מיניות בטוחה, בטיחות בדרכים)

 

                                                                                        מנגד שרון- רכזת חינוך חברתי שש שנתי

כניסה למערכת