תוכנית "מובילות למדע ותעשיה"

התכנית "מובילות למדע ותעשיה" היא תכנית שפותחה על ידי עירית חיפה, הטכניון וגופים אחרים. התכנית נועדה להעלות את שיעור הנשים הבוחרות לעסוק במקצועות המדעיים והטכנולוגיים. המטרה להגדיל את מספר התלמידות הנבחנות במקצועות מתמטיקה, מחשבים, פיסיקה, ביולוגיה או כימיה ע"י חשיפת הישגיהן המרשימים של נשים שבחרו לעסוק בתחומי המדע כאשר הדגש המרכזי הוא הכרת התחום לבנות. 

תלמידות שייקחו חלק בתכנית יזכו להשתתף ב-:

*הרצאות העשרה והעצמה נשית ,

*מפגשים וסיורים במוסדות   אקדמיים ובמפעלי  תעשייה ,

*תגבור במתמטיקה ומדעים.

חשיפת התלמידות לתחומים השונים וגילוי העולם המיוחד של המדע והטכנולוגיה, והישגיהן המרשימים של נשים שבחרו לעסוק בתחומי הטכנולוגיה   והמדעים כדי להעצים אותן להראות להן שגם הן יכולות.

כניסה למערכת