דבר המנהלת

"ממעיינות ידע יצמח ומערכים נעלים ידושן הנער"

(ציטוט: אחת האדם)

בית הספר שואף לקדם ולהצמיח תלמידים בעלי מסוגלות למיצוי עצמי

תוך שימוש במיומנויות לימודיות וחברתיות הרלוונטיות לחייהם כבוגרים מעורבים, משפיעים ותורמים לסביבתם

"אנו מאמינים כי על בית הספר לספק סביבה בטוחה ותומכת לתלמידים, הורים ומורים

אנו מובילים חינוך לערכים תרבותיים ואנושיים בדגש על  תרבות יהודית ישראלית"

(מתוך חזון בית הספר) 

בית הספר חרט על דגלו קידום הוראה ולמידה במטרה לסייע לתלמידים ולאפשר להם בחירה במגוון נושאים המתכתבים עם עולמם.

אנו מעוניינים לפתח בבית הספר קהילות למידה והוראה, שתאפשר:

  • הכוונה לחשיבה יצירתית ומקורית   
  • גילוי אחריות אישית וקבוצתית כאחד   
  • פיתוח חשיבה ביקורתית   
  • איגום מקורות מידע תוך הבניית ידע משותף וייצוגו   

.

התמונה החינוכית שלנו מציגה:

 הצמחה של קבוצות מנהיגות בדמותם של שגרירים צעירים, מועצת תלמידים פעילה, משצ"ים, מדצ"ים, מדריכים בתנועות נוער ועוד  

  

פדגוגיה חדשנית במיטבה:

כיתות ייחודיות, חליפות אישיות מותאמות תלמיד, תוכניות פורצות דרך, למידה בין תחומית, למידה מבוססת מיזמים, חממות פדגוגיות

כיתת מת"ת- מנהיגות, תקשוב, תקשורת.

הכיתה העל אזורית שלנו מתייחדת בהוראה מותאמת יעדי המאה העשרים ואחת, במציאות של סביבה משתנה וצרכים שנולדים חדשות לבקרים.

בכיתה זאת אנו מתמקדים בין השאר ב :

  • לימוד תחום מדעי המחשב, בהדגשה על שפות תכנות.
  • הקניית מיומנויות תואמות המאה העשרים ואחת.
  • דגש מיוחד על מתמטיקה, אנגלית ומדעים מדוייקים.
  • העשרה בתחום מנהיגות, תקשורת בין אישית ותקשורת המונים.

אנו מאמינים, כי שילוב מיטיב של תחומי דעת מחד והתנסות מעשית בזירות מגוונות של מנהיגות ועשייה למען הכלל- יש בהם כדי להצמיח בוגר שיוכל לפלס לעצמו דרך בכל נתיב שיבחר.

מיכל גל,

מנכ"לית ביה"ס אליאנס

כל ישראל חברים

  :

כניסה למערכת