כיתה ז3 -הכיתה המדעית שלנו.....

אודות התכנית

כניסה למערכת