תרגיל מחוזי למידה מרחוק בשעת חירום 24.11.2019 

תלמידים יקרים,

משרד החינוך בשיתוף פיקוד העורף מפעיל מדי שנה תרגיל התגוננות ארצי המדמה מצב של שגרה בלמידה מרחוק בעיתות חירום. המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת כדי לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה מרחוק.

לצורך כך מחוז חיפה החליט לקיים תרגיל מחוזי (כהכנה לתרגיל הארצי) . בית הספר שלנו בחר לקיים את התרגיל  ביום א' ה 24 לנובמבר שמתחיל בשעה 12:00 ועד השעה 22:00

הנכם מתבקשים לבצע את המשימה במערכת ניהול למידה שלנו(המשו"ב) כפי שהונחתם עי" המחנכים שלכם .בהצלחה תודה על שיתוף הפעולה

אבלין זאב 

רכזת תקשוב 

כניסה למערכת