PICK AND RUN

י

Pick and run

כבר שנה שניה של עשייה משותפת!!
תמיד תענוג לחזור אל מסדרונות בית-הספר ולראות אכפתיות והשקעה של מורים ותלמידים בנושאים החשובים שעליהם לא מקבלים ציון…ואם כבר עונת בחירות, אז כאן אפשר לראות שלא רק מדברים, אלא גם עושים!!!
בהצלחה בהמשך השנה!!

הסרט 

כניסה למערכת