תוכנית "מובילות לטכניון"

התכנית "מובילות לטכניון" היא תכנית שפותחה על ידי עירית חיפה, הטכניון וגופים אחרים. התכנית נועדה להעלות את שיעור הנשים הבוחרות לעסוק במקצועות המדעיים והטכנולוגיים. המטרה להגדיל את מספר התלמידות הנבחנות במקצועות מתמטיקה, מחשבים, פיסיקה, ביולוגיה או כימיה ע"י חשיפת הישגיהן המרשימים של נשים שבחרו לעסוק בתחומי המדע כאשר הדגש המרכזי הואהכרת התחום לבנות. 

תלמידות שייקחו חלק בתכנית יזכו להשתתף ב-:

  • הרצאות העשרה והעצמה נשית ,
  • הרצאות וסדנאות בנושאי מדע,
  • מפגשים וסיורים במוסדות אקדמיים ובמפעלי תעשייה ,
  • תגבור במתמטיקה ומדעים.

חשיפת התלמידות לתחומים השונים וגילויהעולם המיוחד של המדע והטכנולוגיה, והישגיהן המרשימים של נשים שבחרו לעסוק בתחומי הטכנולוגיה   והמדעים כדי להעצים אותן להראות להן שגם הן יכולות.

 

כניסה למערכת